Inter Eko CZ

Dnem 1. 1. 2003 vznikla sloučením menších firem zabývajících se čištěním uličních vpustí, lapolů a jímek, odvozem a likvidací odpadů z výše uvedených apod. nová firma Inter Eko CZ. Obě předchozí firmy působily na našem trhu už od roku 1997 a 1998. V této činnosti hodláme pokračovat, pochopitelně se zaměřením do širší podnikové sféry. Vzhledem k několikaleté činnosti ve výše jmenovaném oboru Vám můžeme nabídnout profesionální přístup v práci, vysoké pracovní nasazení, kvalitní techniku a stálé ceny. Věříme, že Ti z Vás, kteří se s námi již v minulosti setkali, přivítají možnost pokračovat s námi v započaté práci. Dále věříme, že Vy, kteří se pro spolupráci s námi teprve rozhodujete, nám poskytnete příležitost předvést, že i za velice přijatelných finančních podmínek lze odvádět profesionální práci na vysoké úrovni.


Co Vám můžeme nabídnout?

  • čištění dešťových vpustí
  • čištění lapolů a jímek
  • odvoz a likvidace odpadů z výše uvedených
  • průtlaky kanalizace
  • výpomoc při haváriích
  • revize potrubí TV kamerou včetně revizní zprávy a záznamu na DVD
  • čištění nádrží od ropných produktů, přičemž před vlastním čištěním nemusí být nádrže prázdné, přečerpání provedeme do vlastních nádrží, ropné kaly a nečistoty vzniklé při čištění ekologicky zlikvidujeme mimo Váš podnik, čištění jímek s těsnostními zkouškami
  • stavební práce

Pro většinu prací používáme techniku na vysoké technické úrovni např. kombinovaný vůz vyrobený v roce 2010, což zaručuje splnění i těch nejpřísnějších kritérií EU., samochodný monitorovací systém REWI 800 a nástrčný monitorovací systém pro menší průměry kanalizace, vysokotlaký čistící systém umístěný v havarijním vozidle.

Naší filosofií je poskytovat špičkové služby na vysoké technické úrovni, co nejrychleji a za příznivou cenu. Jsme si jisti, že díky vysoké technické odbornosti našich zaměstnanců a cenám odpovídajícím provedené práci, budete s našimi službami spokojeni.

Chcete-li se vyhnout možným budoucím nepříjemným situacím, nabízíme Vám rovněž možnost preventivních pročišťování a inspekcí potrubí a jímek jako kontrolu a ochranu před nečekanými a nepříjemnými poruchami. Věříme, že námi nabízený servis bude pro Vás užitečný a těšíme se na budoucí spolupráci. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Reference


Kontakty


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60020